ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ - Page 26

Καλέσαμε μετανάστες στην τάξη και τους ρωτήσαμε για τις εμπειρίες τους .
Φτιάξαμε τα γενεαλογικά μας δέντρα .
Φτιάξαμε αφίσες
[ 26 ]