Στρογγυλομάνια - Page 6

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς Σ ε λ ί δ α 2 Συμβαίνει στο στρογγυλό... Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Νεων Ελλαδας (ΕΚΝΕ) Στις 3-5 Απριλίου το σχολείο μας με δυο συμμετέχοντες πήρε μέρος στην 31η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας. Σε αυτές τις τρεις μέρες τα παιδιά που συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες με την ομάδα τους και στην τελευταία μέρα υπήρξε η Ολομέλεια οπού συζητήθηκαν 10 επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν η Μπιμπλή Άννα και ο Μπούρτζης Δημήτρης, ενώ υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η Δριτσέλη Κορίνα 6