Στρογγυλομάνια - Page 4

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς 2 Συμβαίνει στο στρογγυλό... E-Twinning Το e-twinning είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο σχολεία από διάφορες χώρες συνεργάζονται μέσω του διαδικτύου πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά το σχολείο μας δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση. Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε εμείς και το ιταλικό σχολείο με το οποίο συνεργαστήκαμε είναι ο Οδυσσέας και το ταξίδι του. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε στο σχολείο μας τους μαθητές του λυκείου Calamandrei από την Ιταλία. Ήταν μια υπέροχη μέρα και μια αξέχαστη εμπειρία! Σ ε λ ί δ α 4