Στρογγυλομάνια - Page 27

Σ ε λ ί δ α 2 7 Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς 2 Σ υ ν τ α γ έ ς . . . . Ε υ τ υ χ ί α ς Μ έ ρ ο ς 2 ο Ποια είναι άραγε η πραγματική ευτυχία; η ευτυχία Στο απόσπασμα “Κατάδικος” του Κωνσταντίνου Θεοτόκη παρουσιάζονται δυο διαφορετικές οπτικές της ευτυχίας από τον Πέτρο Πέπονα και τον Τουρκόγιαννο. Για τον πρώτο ευτυχία σημαίνει ικανοποίηση των προσωπικών επιθυμιών και των ατομικών συμφερόντων, έστω και σε βάρος άλλων ανθρώπων. Ο δεύτερος, άνθρωπος υψηλού ηθικού αναστήματος, θεωρεί ότι η ευτυχία για έναν άνθρωπο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ηθική, την τιμιότητα και με την άρνηση των υλικών αγαθών και την αυτοθυσία όταν πρόκειται να προστατεύσει τους ανθρώπους που αγαπά. είναι άρρηκτα Πολλοί λένε ότι αληθινή ευτυχία είναι να έχεις πολλά λεφτά ή να είσαι διάσημος ή να καλοπερνάς. Όμως πάντα όλοι αυτοί σε κ