Στρογγυλομάνια - Page 22

Σ ε λ ί δ α Τ ο 2 2 Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς π α ι χ ν ί δ ι τ η ς μ ί μ η σ η ς : Β ι ο γ ρ α φ ί α π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν η ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς 2 μ ι α ς Αναμφιβόλως, αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της φετινής κινηματογραφικής σαιζόν. Πρόκειται για την άγνωστη στους περισσότερους ιστορία του μαθηματικού Alan Turing, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, ο κάπως ιδιόρρυθμος αυτός καθηγητής μαθηματικών γίνεται μέλος μιας ομάδας Βρετανών κρυπτογράφων που έχει ως στόχο την αποκρυπτογράφηση του κώδικα επικοινωνιών των Ναζί, εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι ρυθμίσεις άλλαζαν ανά 24 ώρες. Με τον παράξενο χαρακτήρα του, ο Turing δυσκολεύεται να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους και όταν ο Τσόρτσιλ τον θέτει επικεφαλής της ομάδας αυ