Στρογγυλομάνια - Page 18

Σ ε λ ί δ α 2 Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς 2 M M O R P G Το γνωστό σε όλους MMORPG(Massively Multiplayer Online Role Playing Game) της NCsoft, Lineage ][ μόλις κυκλοφόρησε το νέο του expansion! Στο LineageII: Ertheia εμφανίζεται μια νέα φυλή η,Ertheia. Η φυλή αποτελείται αποκλειστικά από θηλυκού γένους πολεμίστριες ή μάγισσες ανάλογα τι θα επιλέξει ένας παίχτης. Κάνοντας Log-in στο παιχνίδι βλέπουμε πως έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα: Αφού λοιπόν δημιουργήσαμε τον νέο μας χαρακτήρα βλέπουμε πως σε σχέση με τις υπόλοιπεςφυλές, η φυλή αυτή ακολουθεί το δικό της μονοπάτι το όποιοσυμβαδίζει με την ιστορία της.Παρολ’αυτά, ο τρόπος για να ανέβει κανείςεπίπεδο είναι ο ίδιος:φέρνοντας σε πέρας τις αποστολές που ζητούνται. Το level που μπορεί να φτάσει κάποιος τώρα πια έχει αυξηθεί στα 99 level. Η εταιρία παρέχει με κάθε νέο λογαριασμό και ένα εικονικό κουτί το οποίο δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να το ανοίγει και να παίρνει ανάλογα με το level του πανοπλία και όπλα Χρήσιμα Links για το παιχνίδι: http://www.lineage2.com/en/news/announcements/the-ertheia-expansion-islive.php http://www.lineage2.com/en/ Γιάννης Μπαλάφας