Στρογγυλομάνια - Page 16

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , τ ε ύ χ ο ς 2 Σ ε λ ί δ α 1 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ! Τι είναι όμως το ηλεκτρονικό έγκλημα; Η πληροφορική τεχνολογία κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσματος εγκληματικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση και αυξημένη κατάρτιση. Ως «Hλεκτρονικό Έγκλημα», λοιπόν, θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση Hλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crime) και σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), εάν τελέσθηκε μέσω του Διαδικτύου. σκοπό να προκαλείσει ζημιά ή να αποκομίσει οικονομικό όφελος αναφέρεται ως hacker ενώ σε αντίθετη περίπτωση ως cracker. Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης Αποσκοπούν στην εξάντληση των πόρων ενός υπολογιστή ώστε να μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους υπολογιστές. Αυτό συχνά ισοδυναμεί με τη διακοπή λειτουργίας μιας κρίσιμης υπηρεσίας ή συνόλου υπηρεσιών που προφέρονται από έναν ή περισσότερους διακομιστές, με απρόβλεπτες συνέπειες για την εταιρεία ή τον οργανισμό Κακόβουλο λογισμικό Είναι προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) που δημιουργούνται με σκοπό να Φυσιολογικό είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα προκαλέσουν ζημιά σε Η/Υ ή να να έχει πολλές μορφές. Σε αυτό το άρθρο θα εισχωρήσουν σε ένα Η/Υ για την αναλυθούν ορισμένες, επειδή για να υποκλοπή, αλλοίωση ή διαγραφή αναλυθούν όλες οι μορφές ηλεκτρονικού δεδομένων και προγραμμάτων. Το εγκλήματος χρειάζεται πολύς χώρος και κακόβουλο λογισμικό διακρίνεται σε χρόνος. τρεις βασικές κατηφορίες: Ιούς, (viruses), σκουλήκια (worms) και Ας ξεκινήσουμε! Δούρειους ίππους (Trojan Horses). Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα (Hacking και cracking) Η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Όταν ο επιτιθέμενος έχει ως