Στρογγυλομάνια - Page 12

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , Ο τ ε ύ χ ο ς 2 Σ ε λ ί δ α Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Ω Ν Ν Ε Ω Ν τ η ς Ο ραγδαίος ρυθμός της καθημερινότητας μας, μας έχει κάνει να ξεχάσουμε την έννοια του ελεύθερου χρόνου. Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το άτομο, χωρίς καμία δέσμευση, μπορεί να τον αξιοποιήσει όπως επιθυμεί. Ειδικότερα οι νέοι στην ηλικία μας, λόγω υπερφορτωμένων προγραμμάτων, γεμάτων κούραση και άγχος, παραμελούν την την εξασφάλιση πολύτιμων λεπτών για τον εαυτό τους και, όταν το κάνουν, αξιοποιούν το χρόνο αυτό για δραστηριότητες που δεν ανακουφίζουν πραγματικά το μυαλό και την ψυχή, και που στην πραγματικότητα τους κουράζει περισσότερο και δεν τους προσφέρει πληρότητα. Παρ’όλο που στις μέρες μας ο ελεύθερος χρόνος λογίζεται πολύτιμος, ελάχιστοι δυστυχώς έφηβοι τον αξιοποιούν πραγματικά. Οι περισσότεροι σπαταλούν άπλετο χρόνο μπροστά από μια οθόνη, τηλεόρασης ή υπολογιστή, η οποία αναβοσβήνει, όσο «σβήνει» το μυαλό και η λογική. Δηλαδή, οι κοινωνικές συναναστροφές αποκαθίστανται για πολλούς από τις διαδικτυακές, οι οποίες λογίζονται ευκολότερες λόγω της προσωπικής επαφής, η οποία δυσκολεύει τους περισσότερους. Ένας άλλος τρόπος που αξιοποιούν οι νέοι τον χρόνο τους είναι η πολύωρες έξοδοι σε κέντρα διασκέδασης χαμηλής ποιότητας μέχρι τις πρωινές ώρες. Αυτός ο πολύτιμος και πολυέξοδα εξασφαλισμένος χρόνος κατασπαταλείται από ένα είδος διασκέδασης, η οποία αρέσει σε πολλούς, αφήνει ωστόσο τους νέους πιο κουρασμένους από πριν. Μερικοί νέοι ασχολούνται με τη δημιουργία, έχοντας ενασχολήσεις που σχετίζονται με τις τέχνες, ωστόσο είναι ελάχιστοι, Α θ η ν ά ς Σ Η Μ Ε Ρ Α Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και της άρνησης των νέων να «βάλουν και άλλους μπελάδες στο κεφάλι τους», κάτι που είναι αρκετά αποθαρρυντικό για την κουλτούρα της νέας γενιάς γενικότερα. Η νέα γενιά οπωσδήποτε σπαταλάει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο της, ωστόσο θα μπορούσαμε να προτείνουμε λύσεις, αντί να επικεντρωνόμαστε στις αρνητικές πλευρές. Η ενασχόληση με τις τέχνες και τις δημιουργικές δραστηριότητες προσφέρει πραγματική ψυχαγωγία, καθώς και την μοναδική αίσθηση προσφοράς και δημιουργίας. Ο χορός, η μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική και όλες οι υπόλοιπες μορφές τέχνης ενθαρρύνουν και την κοινωνικοποίηση των νέων και προσφέρουν στιγμές χαράς και συντροφικότητας. Όταν όμως δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, υπάρχει η λύση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βοηθούν όχι μόνο τον έφηβο να «ανθίσει» μέσα από την προσφορά, αλλά προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο, ο νέος αισθάνεται χρήσιμος και σημαντικός, ενώ αποκτά αυτοπεποίθηση. Συνοψίζοντας, ο ελεύθερος χρόνος στη σημερινή σφοδρή εποχή είναι απαραίτητος, ειδικά στην κουραστική καθημερινότητα των συνομιλίκων μας. Παρ’όλα αυτά δεν αρκεί η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας του, χρειάζεται και η σωστή αξιοποίησή του