Στρογγυλομάνια - Page 10

Σ ε λ ί δ α 1 0 Α ν ο ι χ τ ή Σ τ ρ ο γ γ υ λ ομ ά ν ι α , ε π ι σ τ ο λ ή σ τ ο ν Π α ι δ ε ί α ς τ ε ύ χ ο ς 2 υ π ο υ ρ γ ό κύριε Υπουργέ Είμαστε μαθητές του 1ου ΓΕ.Λ Αγίου δημητρίου και λάβαμε την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε σε εσάς με σκοπό να τονίσουμε την αναγκαιότητα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος έχει αδικαιολόγητα παραμεληθεί ως θεσμός τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, αν και είναι υψίστης σημασίας η ενημέρωση των μαθητών, δεν υπάρχει η σχετική κρατική μέριμνα. Είναι γεγονός ότι η ενημέρωση έχει ζωτική σημασία στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μορφών εργασίας καθώς και πλήθους νέων ειδικοτήτων και απασχολήσεων, από τις οποίες για να επιλέξουν οι νέοι χρειάζονται έγκυρη γνώση. Επιπλέον η εποχή μας μαστίζεται από προβλήματα, όπως η ανεργία και η υποαπασχόληση, τα ο