Στρογγυλομάνια - Page 3

, 1 3 ΑγαπητοζΤαναγνμστες, Π ω Λ. Α 1 χ ΕπιτέλουςΤμετάΤαπκΤμεγάληΤκαιΤπολλμηνηΤπροσπάθεια,Τ εζμαστεΤστηνΤευχάριστηΤθέσηΤναΤσαςΤπαρουσιάσουμεΤτοΤπρμτοΤ τελχοςΤτουΤπεριοδικολΤμας. Π ΣοΤ΢τρογγυλομάνιαΤφιλοδοξεζΤναΤγζνειΤχμροςΤέκφρασηςΤκαιΤ δημιουργζαςΤτωνΤμαθητμνΤαλλάΤκαιΤκλωνΤτωνΤμελμνΤΤτηςΤ σχολικεςΤμαςΤκοινκτηταςΤκαιΤκχιΤμόνο! 2014 E-mail: periodikostroggilou@hot mail.com ΕλπζζουμεΤναΤβρεζτεΤενδιαφέρονταΤταΤάρθραΤπουΤ δημοσιελουμεΤκαιΤκαλολμεΤκαιΤεσάςΤναΤσυμβάλετεΤστηνΤ βελτίωσεΤτουΤμεΤιδέες,ΤάρθραΤεΤηλεκτρονικέςΤεπιστολές.Τ ΗΤ΢υντακτικεΤΟμάδα ΑθηνάΤΑποστολίδου Τ π αυ απ α α υ α α α Πε εχ α α α α ΙωάνναΤΓιανναρά υ έ έ έ έ φ π ΡουμπζνηΤΔουκάκη ΔημετρηςΤΜπολρτζης υ υ ε α ε χου μ ΢υηίαέθ δΝ κΝ λκΰΰυζσ ζ ΑμΝκθ δλ υ κτη έέέέέ ι Σκ’ι λ μήΝShare it to end it κ Μ Νπλκκλδ ησΝ…Ν βΝ κεκζΪ α λ ΟΝεαγβη λδθσμΝαΰυθαμΝ πθΝηαγβ υθΝ 1ί ΢εΫο δμΝΰδαΝ κΝλα δ ησ 11 Αελκία έαΝ βθΝουξά 1β ΧδζδΪ μΝεκυ δΪ…Ν ίβ κτμ 1γ υ υξέα Άθδη 1ζ 1θ ληα κ διέα 1ι LOL… ΑΜ ΝΟΙ 1κ Αγζβ δ ησμΝεαδΝΣΫξθ μ βί