Στρογγυλομάνια - Page 21

, 2 1 Α Α 1 Α Martha Graham ' ΄ Όταν έχουμε το πάθος να ασχολο μαστε με κάτι δεν θα πρέπει να μας εμποδ ζει τ ποτα. . . . ; , . . , . Anna Pavlova . . Ό '' '' ' . . ; . ' , , , , . .Ό , . ' , . Έ