Στρογγυλομάνια - Page 14

, 1 4 Ευ υχ αμ Π οϊ π ο π α ε 1 ο αγα , . , ... , ... Φ ! ! ; έχω λεφτά και , τα . χρησιμοποι : ; για να κάνω ... ; τους άλλους Ό .. ευτυχισμένους! !Έ ( ) ψ . ψ , , . . , , , ... : υSubtitles” υGreek”.