Στρογγυλομάνια - Page 12

, 1 1 2 Α " : " , ; , , . Η ψυχ , , ; ανθρ που ε ναι μια . . άβυσσος , σκοτειν ένας , λαβ ρινθος , απ , αποφάσεις . , χωρ ς μ το , . . και απ θμενη, . . , του : και Αριάδνη