Στρογγυλομάνια - Page 11

, 1 1 1 ; , ; ... , , . . .Ά , , , . ! ; , ! ; ; ;Ό ! . . ! ! ... , ... ! , , ! . , , , . , ; ; ! Λένε τι ε ναι απλ . Το διαχειρ ζεσαι και ταν μεγαλ σεις θα το ξεπεράσεις. Αλλά ποτέ δεν βάζουμε τον εαυτ μας στην θέση του άλλου! Ποτέ δεν βλέπουμε απ τα μάτια του!