Στρογγυλομάνια τεύχος 3ο - Page 14

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΜΑΝΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 3ο Είμαι ακουστικός μαθητής – Πες μου τον τόπο και εγώ θα μάθω! Τα παιδιά που προτιμούν αυτό το προφίλ είναι οι λεγόμενοι παραδοσιακοί μαθητές ή αυτοί που ανήκουν στην παραδοσιακή σχολή μάθησης. Είναι αποτελεσματικοί μαθητές ακολουθώντας εύκολα τις οδηγίες μέσα στην τάξη. Όταν χρησιμοποιείτε τη γλώσσα του σώματος, σημεία του σώματος και τονισμό στη φωνή και στις κινήσεις των χεριών, τα παιδιά σας είναι πιθανότερο να μαθαίνουν με ένα γρηγορότερο ρυθμό. Οι ακουστικοί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν ακούν τις οδηγίες δυνατά. Για να μάθετε να χειρίζεστε έναν τέτοιο μαθητή, θα πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είστε αποτελεσματικός ομιλητής, να είστε σαφής και να χρησιμοποιείτε σωστά τον τονισμό της φωνής σας. Τα παιδιά θα το αγαπήσουν αυτό, επειδή ταιριάζει στον τρόπο εκμάθησης τους. Συμβουλές:  -Διαβάστε δυνατά για να κατανοήσετε το μάθημα.Κάντε επανειλημμένες ερωτήσεις και αναζητείστε τις απαντήσεις .  Εάν είναι δυνατόν εισάγετε προφορική παράδοση για καλύτερη μάθηση.  Χρησιμοποιήστε ήχους, μουσική και ομιλία στη μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά μαθαίνουν ακούγοντας τα λόγια. Πείτε τους πως μπορούνε να κάνουν κάτι, μην τους δείξετε πως να το κάνουν Να είστε συγκεκριμένοι στις οδηγίες σας. Είμαι οπτικός μαθητής – Δείξε μου και εγώ θα κατανοήσω και θα μάθω! Οι οπτικοί και χω