Հայկ Եսայան․ պորտֆոլիո

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանք N1 ..................................................... 2 « ՏԵՆԳՈՒ ԴԻՄԱԿ »

000102AA

Աշխատանք N2 ..................................................... 6 « ԿԱԽԱՐԴԸ »

Աշխատանք N3 .................................................... 11 « ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՏԵՍԱՐԱՆ »

Աշծատանք N4 ..................................................... 15 « ԻՆՔՆԱՆԿԱՐ »