Լանա Մելիքյան․ պորտֆոլիո

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանք N1 ..................................................... 1 « ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԹԵԹԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ »

000103AA

Աշխատանք N2 ..................................................... 8 « ԳԱՂՏՆԻ ՀՐԱՇՔԸ »

Աշխատանք N3 .................................................... 16 « ՑՈՐԵՆԱՀԱՎԱՔ »

Աշծատանք N4 ..................................................... 15 « ԻՆՔՆԱԵՍ »